COPD monitoring

RESPECK sensor en app:

BAANBREKENDE ONTWIKKELING in e-Health


Het aantal COPD patiënten in Nederland zal de komende jaren nog sterk toenemen en deze chronische ziekte blijft een significante druk houden op de zorgkosten in ons land. Om de zorg voor COPD patiënten in de thuissituatie te verbeteren zijn nauwelijks middelen beschikbaar. Huidige behandelmethodes in het ziekenhuis eisen veel papierwerk en veel kostbare tijd van artsen en zorgprofessionals.

De RESPECK eHealth applicatie brengt daar verandering in.

RESPECK is ontwikkeld door de Universiteit van Edinburgh, een Europese autoriteit op het gebied van eHealth en ICT.

Jarenlang wetenschappelijk onderzoek en klinische validatie resulteren in een handzame lichtgewicht sensor, die betrouwbare data toont in een praktische app. Door NHS in Engeland is validatie in het gebruik bij ziekenhuizen en bij revalidatieprojecten bewezen.
 VOOR ZORGPROFESSIONALS
→ Continu remote monitoring.
→ Diagnostiek van ademhalingsritme, respiratorische flow en fysieke activiteit.
→ Conditie informatie direct online beschikbaar in een veilige webapplicatie.
→ Vroege herkenning van conditie veranderingen en exacerbaties.
→ Bevordering van therapietrouw bij de patiënt door toezicht op afstand.
→ Electronische enquêtes (CCQ, ACQ) in webapplicatie gepresenteerd.
→ Data beveiliging conform ISO/IEC27002 en NEN7510 (Code of Practice).
→ Reductie van zorgtijd en zorgkosten.

VOOR COPD PATIËNTEN
Comfortabel draagbare sensor in patch.
Batterij contactloos oplaadbaar.
App voor zelfmanagement.
App voor revalidatie oefeningen.
App voor electronische enquête.
Preventie van ziekenhuisopname.
Eerder uit ziekenhuis naar huis.
Minder frequent ziekenhuisbezoek.
Privacy gewaarborgd.

 

 

HOSPITAL AT HOME
De COPD patiënt kan na een ziekenhuisopname eerder naar huis en hoeft minder vaak in het ziekenhuis of de revalidatie instelling te komen. Thuis kan de patiënt met de app oefeningen doen en enquête vragen invullen. Data komt direct online voor longarts of longverpleegkundige. Zo kan de arts direct de longfunctie en de lichamelijke activiteit van de patiënt analyseren en brengt RESPECK o.a. conditie veranderingen en exacerbaties in beeld. Diagnostiek op afstand brengt preventie van zorgkosten binnen bereik.

PRIVACY
 In een “Code of Practice for Information Security” is vastgelegd hoe de beveiliging van de data is geregeld en de privacy van de patiënt is gewaarborgd. Dit is volledig conform de Europese en Nederlandse wetgeving, vastgelegd in NEN7510 en NEN-ISO/IEC 27002. Alle data wordt versleuteld verzonden en bewaard. De patiëntgegevens zijn op de webapplicatie anoniem.

SERVICE EN SUPPORT
RESPECK is een ontwikkeling van de Universiteit van Edinburgh (Schotland), faculteit eHealth en School of Informatics. Het spin-off bedrijf SpeckNet Ltd levert de RESPECK sensor en app wereldwijd en ontwikkelt de toepassingen steeds door.
In Nederland is Actiaal de distributeur. Actiaal zorgt ervoor dat de app, de documentatie en de instructies Nederlandstalig zijn, dat service en ondersteuning zijn gewaarborgd en dat de applicatie aansluit bij de zorgprocessen in ons land.

RESPECK is ontwikkeld en geproduceerd door SpeckNet Ltd.