Mark Rutte bijgepraat over zorgtechnologie

Op 26 februari 2015 is onze minister-president Mark Rutte bijgepraat over zorginnovatie door Actiaal bij Fontys Hogeschool te Eindhoven, Expertisecentrum Gezondheidszorg en Technologie (EGT). Mark Rutte was met gedeputeerde EZ van Provincie Noord-Brabant Bert Pauli op bezoek bij Fontys EGT in Eindhoven. Op zijn uitnodiging hebben 2 bedrijven, waarmee Fontys EGT samenwerkt, waaronder Actiaal, met Mark Rutte gesproken over eHealth toepassingen en sensortechnologie in de zorg voor de chronische zieken. Samen met Vitalis, Brabantzorg en Fontys werd het belang van geschikte technologie, waarmee de zorg kan werken, aan Rutte onderstreept. “Nederland is koploper in zorgtechnologie en moet dat ook blijven”, volgens Rutte.

Rutte toonde zich enthousiast over alle bedrijvigheid en ontwikkelingen. Er is volgens hem nog veel mooi werk te verrichten in zorginnovatie. Hij wenste alle betrokkenen daar veel succes mee. Het was een bijzondere bijeenkomst en voor Actiaal en de andere partijen een prachtige gelegenheid om de premier persoonlijk te informeren over zorginnovatie in de praktijk. Hij stak Fontys en Actiaal een hart onder de riem en wenste ons alle succes toe.