Actiaal 5 jaar

Actiaal heeft inmiddels een zekere positie bereikt in de markt van zorgtechnologie voor ziekenhuizen instellingen voor ouderenzorg en de zorg voor mensen met een beperking. De samenwerkingen met het Finse Vivago en de University of Edinburgh hebben daar belangrijk in bijgedragen en zijn een solide basis voor de toekomst van Actiaal.