HOME

Actiaal bevordert de toepassing van sensortechnologie in de zorg en helpt innovaties bij zorgorganisaties mede vorm te geven. Daarmee zorgt Actiaal voor een slimme leefomgeving, waarin de kwetsbare medemens zich veilig voelt en beter zelfredzaam is. Met succesvolle innovaties in de zorg komen de investeringen volledig tot hun recht. Ook bij het beheer van deze technologie helpt Actiaal, waar nodig ook in combinatie met verpleeg-oproepsystemen, telecommunicatie, brandbeveiliging en ontruimingsinstallaties.

De smeltende klok van Salvador Dali (“la persistencia de la memoria”) staat symbool voor vele actualiteiten in de zorg. Zorgverleners ervaren een steeds grotere tijdsdruk. En ouderen, mensen met een beperking en chronisch zieken, die dagelijks op de technologie van Actiaal vertrouwen, verliezen soms controle over vanzelfsprekende dingen in het leven, zoals eigen regie, herinneringen en tijdbesef. Actiaal ondersteunt de zorg in efficiënte tijdbesteding en betere diagnose. Het helpt inzichten en de zorg voor het individu te verbeteren en daarmee ook de kwaliteit van leven van de kwetsbare medemens.

In Nederland en België wordt door Actiaal de distributie en service verzorgd van:

VIVAGO welzijnsinformatie systeem: verpleegoproep gecombineerd met slaap- en activiteitmonitoring, welzijnsalarmering en dwaaldetectie.

SALVEO leefstijlmonitoring: analyse van zelfredzaamheid in de eigen woning en automatisch alarmeren van kritieke situaties, zoals een mogelijk val, beperkte mobiliteit, nachtelijke onrust, eenzaamheid, zelfverwaarlozing en depressie.

RESPECK COPD monitoring: eHealth sensor en app voor diagnostiek van longfunctie op afstand en zelfmanagement door de COPD of Astma patiënt.